Bảo mật

Chính Sách Bảo Mật thông tin tại ANDAVIDA

Về Chính sách bảo mật tại ANDAVIDA  như sau.

– Trách Nhiệm Khách Hàng: Về phía bên khách hàng bạn cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại, và những câu hỏi cho chúng tôi.

– Lưu ý không cung cấp bôi nhọ về danh dự cũng như nói sai sự thật về blog chúng tôi. Nếu bị phát hiện chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật.

– Trách nhiệm đối với chúng tôi: Tuyệt đối bảo mật chính sách thông tin khách hàng, không chia sẽ rò rỉ thông tin của bạn cho một bên thứ 3 nào khác.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi những bài viết tại website chúng tôi.

Bạn thắc mắc hay cần thêm bất kỳ thông tin gì có thể hiên hệ với chúng tôi tại: http://www.andavida.com/lien-he/